Проекти Кіровоградського міського парламенту дітей

Комісія з правових питань та правової допомоги в проблемних ситуаціях

Проект „Маєш право мати право”

Мета: сприяти формуванню правового світогляду дітей, підвищити рівень правової освіти та правової свідомості

Завдання:

· Ознайомлення з основними засадами Конституції України

· Поглиблення знань основних законодавчих баз та правових конвенцій

· Підвищення рівня компетентності учнів з питань прав людини

· Формування активної громадянської та життєвої позиції

· Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня правової компетентності, патріотизму і національної свідомості учнівської молоді

· ознайомлення з нормативними документами учнівського самоврядування;

· робота скриньки довіри „SOS”

Виконавці: комісія з правових питань та правової допомоги, учні загальноосвітніх закладів міста.
Місце проведення: загальноосвітні заклади м. Кіровограда, БДЮТ
Термін виконання: грудень 2012 -квітень 2013р.

Зміст проекту

1.Просвітницькі бесіди:
„Конвенція ООН про права дитини”, „Знаємо не тільки права, а й обов’язки”

Термін виконання: січень - березень, 2013

2. Соціологічне опитування серед учнів 8-11 класів з проблеми запровадження регіональних мов (зокрема російської) у зв’язку з прийняттям Закону України „Про заса́ди держа́вної мо́вної політики”.

Термін виконання: до 25 січня 2013

3. Надання допомоги дітям завдяки роботі електронної скриньки – порталу довіри „SOS”

Термін виконання: протягом року

4. Проведення тренінгів з правової тематики

Термін виконання: січень-березень

5. Налагодження співпраці з правоохоронними органами

Термін виконання: протягом року

Нагорняк Анастасія +380663369739

Комісія екології, спорту та здорового способу життя

Проект „Я „кльовий” тому що здоровий”

Мета: надати підліткам знання та сформувати уміння і навики реалізації здорового способу життя, розвиваючи відповідальне ставлення до власного життя, формувати уміння ведення просвітницької роботи серед однолітків щодо здорового способу життя за програмою "Рівний – рівному".
Завдання: сприяти роботі комісії екології, спорту та здорового способу життя сформувати уміння і звички реалізації здорового способу життя.
Виконавці: комісія екології, спорту та здорового способу життя МПД, учні загальноосвітніх закладів м. Кіровограда.

Термін проведення: січень – квітень 2013 р.

Місце проведення: загальноосвітні заклади міста, БДЮТ.
Очікуваний результат: сформувати у підлітків уміння та навики для реалізації здорового способу життя, зменшення кількості молоді, які мають шкідливі звички, усвідомлення школярами важливість здорового способу життя та запровадження деяких позитивних змін в своєму житті.

Зміст проекту

1. FLASH MOB „Молодь PROти СНІД”.

Термін проведення: 1 грудня 2012 р. (Всесвітній день боротьби зі Снідом)

2.Конкурс робіт в форматі електронної презентації на тему: „Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо” (Сократ).

Термін проведення: 1 квітня 2013 р. (7 квітня Всесвітній день здоров’я – підвед. підсумків)

3. Місячник спорту та здорового способу життя

Термін проведення: квітень 2013 р.

4. Створення фото колажуМи здорові і красиві в спорті ми черпаємо сили”

Термін проведення: до 15 квітня 2013 р.

Відповідальні: голова комісії екології, спорту та здорового способу життя Переверзєв Владислав 0994526449, заст. голови Мостова Єлизавета 066-310-64-73

Проект „Нова екологічна філософія”

Мета: поглибити знання школярів про згубний вплив людини на навколишнє середовище, виховання у дітей бережливого ставлення до природи, очищення довкілля, оновлення зелених насаджень руками учнів.

Завдання: звернути увагу молоді на екологічні проблеми та їх наслідки; сприяти організації роботи з екологічного виховання в навчальних закладах міста, поліпшення екологічної ситуації міста за допомогою школярів, сприяння розвитку нового покоління в дусі любові до природи.;

Виконавці: комісія екології, спорту та здорового способу життя МПД, учні загальноосвітніх закладів м. Кіровограда.

Термін проведення: січень- травень 2013

Місце проведення: загальноосвітні заклади міста, БДЮТ .

Очікуваний результат: підвищення рівня екологічних знань, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища, очищення міста від сміття, озеленення міста, а тим самим покращення самопочуття кіровоградців, усвідомлення своєї значущості.

Зміст проекту:

1. Місячник „Еко – інформ”

Проведення пізнавальних бесід, конкурсів, вікторин, перегляд відеофільмів на екологічну тематику.

Термін проведення: лютий 2013 р.

2. Конкурс екологічних плакатів на тему: „Чисто не там де прибирають, а там де не смітять”.

Термін проведення: до 28 лютого 2013 р.

3. Акція „Зробимо Україну чистою” в рамках Всеукраїнської акції „Let´s Do It Ukraine”

Термін проведення: 20 квітня 2013 р.

4. Акція „Посади своє дерево” в рамках заходів Всесвітньої екологічної організації ENO „Tree planting day”

Термін проведення: 22 травня 2013р.

Відповідальні: голова комісії екології, спорту та здорового способу життя Переверзєв Владислав 0994526449

заст. голови Мостова Єлизавета 066-310-64-73

Комісія преси та інформації

Проект

Хто володіє інформацією, той володіє світом

Мета

· Створення системи інформаційного забезпечення діяльності органів учнівського самоврядування

· Формувати та практично підтверджувати своїми справами громадську думку щодо серйозності та відповідальності дітей у питаннях організації діяльності органів учнівського самоврядування

Завдання

· підтримувати постійний зв`язок МПД з органами учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

· надання учням необхідної інформації з питань сучасних підходів до організації роботи органів учнівського самоврядування

· поширювати інформацію про діяльність учнівського парламенту через засоби масової інформації;

Виконавці: Лідери шкільного самоврядування загальноосвітніх закладів міста.

Місце проведення: Загальноосвітні заклади.

Зміст проекту:

1. Створення і представлення оновленої візитної картки органу шкільного учнівського самоврядування у вигляді електронної презентації:

До візитної картки має входити наступна інформація:

· Назва органу шкільного самоврядування;

· Структура;

· Керівний склад;

· Символіка органу учнівського самоврядування.

· Адреса та телефон школи;

· Електронна пошта;

Термін виконання: до20 січня, 2013

2. Створення банку даних Кіровоградського МПД;

Термін виконання: до25 січня, 2013

3. Соціологічне опитування серед учнів 8-11 класів з проблеми запровадження регіональних мов (зокрема російської) у зв’язку з прийняттям Закону України „Про заса́ди держа́вної мо́вної політики”.

Термін виконання: до25 січня, 2013

4.Прес – калейдоскоп” - надання інформації до МПД про діяльність шкільного органу самоврядування

Термін виконання: до 20 числа щомісяця

5.Підтримка роботи сайту МПД;

Термін виконання: постійно

6.Виготовлення відео, друкованої продукції про діяльність МПД

Термін виконання: протягом року

7.Постійний зв’язок з МАС/МЕДІА

Відповідальні: голова комісії преси та інформації Треліс Марія 0509799220

Проект

„Кіровоград моє місто – мені в ньому жити, мені його створювати”

Тема „Відкриваємо Україну разом”

Мета: впровадження творчих ідей та ініціатив учнівської молоді у практику місцевого самоврядування; поглибити знання учнів з історії рідного краю; підвищити рівень громадянської свідомості, патріотизму, національної гідності, гордості за своє рідне місто; формувати активну громадянську позицію; розвиток творчих здібностей школярів.

Завдання:

· Розвивати вміння вести пошукову, дослідницьку діяльність

· Виготовлення друкованої продукції - буклетів

Виконавці: комісія преси та інформації, учні загальноосвітніх закладів міста.

Термін виконання: до 15 березня 2013 р.

Місце проведення: загальноосвітні заклади м. Кіровограда, БДЮТ.

Зміст проекту:

* Виготовити буклети про визначні місця рідного краю, в яких представити фотоматеріали, історію місцевості, цікаві факти чи події, які пов’язані з даною місцевістю, зазначити її унікальність, інше.

Термін виконання: до 1 березня 2013 р.

* Презентація на тему „Кіровоград – перлина України”

Термін виконання: до 1 березня 2013 р.

Відповідальні: голова комісії преси та інформації Треліс Марія 0509799220

Комісія партнерства та зовнішніх зв’язків

Проект

Своє життя ми створюємо самі

Мета: формування лідерських якостей підлітків,забезпечити умови для творчого розвитку особистості; організувати учнів шкіл міста на суспільно – корисне життя, показати соціальну сутність людини, довести до свідомості підлітків, що людина – творець Всесвіту і від неї залежить, яким буде її життя

Завдання: сприяти формуванню творчої особистості, нерозривно пов’язаної з демократизацією та гуманізацією суспільства, залучити підлітків до вирішення щоденних суспільних проблем, виховувати в них почуття власної гідності, значущості.

Термін реалізації: грудень, 2012 – травень, 2013р.

Зміст проекту:

· Налагоджувати партнерські відносини з дітьми, що не вхо­дять до складу міського парламенту дітей, 6атьками, педагогічними працівниками; органами влади та місцево­го самоврядування, різноманітними громадськими органі­заціями, фондами, об'єднаннями, асоціаціями, навчальни­ми закладами, для ре­алізації планів та проектів комісій міського парламенту дітей.

· Створити інформаційну базу даних цих організацій і спільно з комісією з питань інформації поширювати ін­формацію про їх діяльність серед відповідних комісій міського парламенту дітей. Наявні матеріали постій­но поновлювати.

· Оновлення угоди “Про співпрацю органів дитячого самоврядування в Кіровоградському міському парламенті дітей”;

· Затвердити членство в Молодіжній Раді міського Парламенту дітей;

· Підтримувати партнерські зв'язки з координаторами Всеукраїнських акцій “Let's Do It Ukraine!” та “Серце до серця”

· Підтримувати зв’язки з координаторами міжнародної екологічної організації “ENO”;

· Розширення напрямків діяльності міського парламенту дітей

· Співпраця з управлінням освіти Кіровоградської міської ради;

· Напрацьовувати нові контакти, спілкуватися і знаходити нових колег, партнерів, як в Україні, так і за її межами, використовуючи можливості мережі Інтернет.

· Підтримувати партнерські відносини із ЗМІ міста для популяризації діяльності МПД

Відповідальні:

голова комісії партнерства та зовнішніх зв’язків Анна Бойко 0660922710

Комісія по роботі з дітьми молодшого віку

Проект

„11+1 або Готуємо лідерську зміну

Мета: забезпечити наступність поколінь лідерів самовря­дування дітей та учнівської молоді у навчальних закладах, впровадити систему навчання дітей-лідерів з числа учнів середнього та молодшого шкіль­ного віку, cприяти впровадженню співпраці старшокласників і дітей молодшого віку.

Завдання:

• організація роботи лідерів-насгавників з числа стар­шокласників;

• розвиток соціальної активності у якнайбільшої кіль­кості дітей та учнівської молоді;

• організація роботи з дітьми молодшого та середньо­го шкільного віку у напрямі розвитку у них організа­торських та лідерських навичок.

• залучення до роботи органів учнівського самоврядування школярів молодшого та середнього шкільного віку;

Виконавці: комісія по роботі з дітьми молодшого шкільного віку МПД, учні загальноосвітніх закладів м. Кіровограда

Місце проведення: Загальноосвітні навчальні заклади м.Кіровограда.

Термін виконання:грудень,2012 – квітень,2013

Очікуванний результат: стимулювання учнів молодшої школи до самовдосконалення, підвищення рівня успішності, розкриття творчого потенціалу кожної дитини шляхом співпраці зі старшокласниками.

Зміст проекту

1.Просвітницькі програми для дітей молодшого віку з питань діяльності органів учнівського самоврядування.

Термін виконання: грудень 2012 - березень 2013р

2.Профорієнтаційна робота з дітьми молодшого та середнього віку „Всі професії для нас важливі, руки золоті – то справжнє диво ”

Термін виконання: грудень – квітень 2013р

3. Проведення конкурсу малюнків на тему: „Я в навколишньому світі”

Термін виконання: до 1 лютого 2013р

4.Конкурс знавців правил дорожнього руху .

Термін виконання: до 15 березня 2013р

5. Проведення конкурсу малюнків на тему: „Щоб не трапилося всяке, шануй, малюк, дорожні знаки ”

Термін виконання: до 15 березня 2013р

6. Створення фото колажу „11+1” /співпраця старших школярів з дітьми молодшого віку/

Термін виконання: до 1 квітня 2013р

Відповідальні: Голова комісії по роботі з дітьми молодшого віку

Трубчанінова Марія 0664793121

Комісія культури і дозвілля

Проект

„Тепло дитячих сердець”

Мета: Сприяти впровадженню ідей толерантності, розвивати у дітей почуття милосердя, доброзичливості, бажання піклуватися про інших.

Завдання:

· Впроваджувати в дитячих колективах принципи толерантності.

· Виховувати у дітей та підлітків бажання надати допомогу тим,хто її потребує.

· Сприяти волонтерському руху та благодійній діяльності.

· Залучати якнайбільшу кількість дітей, підлітків, педагогів та батьків до участі у соціально значимих акціях.

Виконавці: комісія культури та дозвілля МПД, учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда.

Термін виконання: грудень 2012 – травень 2013 року.

Місце проведення: загальноосвітні заклади м. Кіровограда та БДЮТ.

Очікуваний результат: організація доброчинних акцій милосердя, руху волонтерів, всеукраїнських, обласних, міських акцій, співпраця з обласною організацією Червоного хреста,дитячими закладами міста.

Зміст проекту

1. Акція „Подаруй дітям свято”

* Збір іграшок, канцтоварів для дітей.

* Проведення новорічного свята для дітей.

Термін виконання: грудень 2012.

2. Участь у волонтерському русі міста

Термін виконання : грудень 2012 –травень 2013.

3.Участь у Всеукраїнській благодійній акції „Серце до серця”

Термін проведення: травень 2013.

Проект

„Пам'ять серця”

Мета: поглибити знання учнів про героїчне минуле нашого народу, допомогти усвідомити велич подвигу у Великій Вітчизняній війні, проведення заходів, присвячених річниці великої Перемоги, вшанування пам'яті ветеранів Великої Вітчизняної війни, сприяння патріотичному вихованню учнів шляхом вивчення героїчного минулого свого народу, родоводу.

Завдання:

- Організація та проведення заходів, присвячених 68 річниці Перемоги;

- Вшанування ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни;

- Облаштування території біля обелісків.

- Проведення дослідницько – пошукової роботи щодо учасників бойових дій у роки Другої світової війни.

- Створення літописів

Виконавці: комісія культури та дозвілля МПД, учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда.

Термін виконання: до 9 травня 2010 року.

Місце проведення: Загальноосвітні заклади м. Кіровограда та БДЮТ.

Очікуваний результат: Поглиблення знань учнів про героїчне минуле нашого народу. Проведення заходів до 68 річчя дня Перемоги.

Зміст проекту

* Створення літопису „Ордени і медалі в моїй родині”

Термін виконання: до 10 квітня 2013року

* Проведення зустрічей з Ветеранами Великої Вітчизняної війни;

* Облаштування територій біля обелісків;

* Привітання ветеранів зі святом Перемоги.

Термін виконання: до 9 травня 2013 року.

Відповідальні:

голова комісії культури та дозвілля Гоян Валерія +380669414986.

Проект

„Вміємо гарно працювати – вміємо й відпочивати”

Мета: Організація змістовного дозвілля підлітків, розвиток уміння самостійно організувати різноманітні заходи, розширення світогляду учнів, виявлення та розвиток творчих талантів дітей, знайомство з різноманітними течіями і напрямками в музиці шляхом проведення тематичних дискотек.

Завдання:

· Об`єднати підлітків за спільними інтересами.

· Проведення змістових тематичних дискотек.

· Проведення творчих вечорів.

Виконавці: комісія культури та дозвілля МПД,учні загальноосвітніх навчальних закладів м.Кіровограда.

Термін виконання: грудень 2012 – травень 2013 року.

Місце проведення: БДЮТ м. Кіровограда.

Очікуваний результат: організація та проведення змістового дозвілля.

Зміст проекту

Підготовка і проведення тематичних дискотек.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: голова комісії культура та дозвілля Гоян Валерія 0669414986.

Координатор МПД

Кордонська Лариса Миколаївна 0955859618

Кiлькiсть переглядiв: 2284

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.