Гімназія представляє:

/Files/images/Емблема ШМ ГНТН.JPG

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ
РОБОТУ ЗА ТЕМОЮ:
“Моделювання відкритої соціально-педагогічної системи
“Школа майбутнього”,
яка включатиме комплекс:
загальноосвітня школа I-III ступенів, гімназія, ліцей,
науково-методичний центр
на 2007-2013 рр.”

Завдання дослідження:


- здійснити реконструкцію матеріально-технічної бази та оновити обладнання школи нового типу;
- розробити та здійснити експериментальну перевірку ефективності інноваційної моделі закладу;
- створити інноваційну відкриту соціально-педагогічну систему “Школа майбутнього”, через об’єднання загальноосвітньої школи I-III ступенів, гімназії, ліцею, НМЦ у єдиний комплекс;
- розробити і експериментально перевірити систему використання інноваційних освітніх та інформаційних технологій навчання; - розробити науково-методичний супровід виявлення та розвитку обдарованих учнів; - впровадження здоров’язберігаючих технологій;
- розробити науково-методичний супровід системи допрофільного та профільного навчання;
- розробити науково-методичний супровід систему дистанційного навчання в умовах навчально-виховного комплексу;
- концептуально обґрунтувати систему виховної роботи на основі історико-культорологічного підходу;
- запровадити проектно-цільове управління навчально-виховним процесом.

Гіпотеза дослідження:

- моделювання відкритої соціально-педагогічної
системи “Школа майбутнього” буде ефективним, якщо:
- забезпечити комплексний підхід до створення структури інноваційного освітнього закладу;
- забезпечити багатовекторну траєкторію освітньої діяльності учнів;
- забезпечення вдосконалення професійної майстерності на базі навчального комплексу;
- забезпечення системи проектно-цільового управління інноваційним закладом;
- забезпечити формування інноваційного інформаційного освітнього простору.

Науково-педагогічні принципи експерименту, на основі яких здійснюється дослідно-експериментальна робота у закладі нового типу, узгоджуються із загальними педагогічними принципами та віддзеркалюють сучасний рівень розвитку і напрями реалізації нової освіти в Україні:
- принцип пріоритету розвивального, компетентного навчання, що забезпечує безпосередній вплив навчання на розвиток дитини, формування у неї ключових компетенцій;
- науковості;
- природовідповідності; - принцип гуманізації освіти, який передбачає утвердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу, полягає в олюдненні знання, в рішучому повороті освіти до особистості учня, у забезпеченні сприятливих умов для розвитку його здібностей і творчого потенціалу;
- системності, який забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, математичних та суспільних наук;
- наступності;
- активності і самодіяльності суб’єктів освітнього процесу.

Методи дослідження:

- теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань реформування системи освіти, аналіз філософської, педагогічної, методичної, соціологічної, психологічної літератури (монографії періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій, навчальні програми, посібники тощо), узагальнення отриманої інформації;
- системного аналізу;
- теоретичне моделювання;
- діагностичні (анкетування, опитування, бесіди, соціометричні, прогностичні, обсерваційні тести);
- констатуючий, формуючий та контрольний експерименти.

Кiлькiсть переглядiв: 4306

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.